Gümnaasiumi ainekava

 

Gümnaasiumi keemia ainekava (algus lehekülje keskel)

Gümnaasiumi keemia valikkursused (Keemiliste protsesside seaduspärasused, Elementide keemia, Elu keemia) (algus lehekülje keskel)

Interdistsiplinaarne valikkursus “Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond” (algus lehekülje keskel)

Ainevaldkond „Loodusained” gümnaasiumis (tervik, sh keemia)

Gümnaasiumi keemia materjalid õppekava portaalis (keri allapoole pealkirjani Keemia)